Softshell Dassy - Jakarta

Veste softshell bicolore

100% polyester, +/- 280g/m²